Nu startar upprustningen av Libbyängens lekplats

13 augusti 2019, kl. 10:09 - Fritid & kultur

Arbetet i parken beräknas pågå från mitten av augusti till och med oktober 2019. Den befintliga lekutrusningen kommer bytas ut och lekparken ska locka till aktivitet och rörelse.

I lekplatsen planeras bland annat en linbana, rutschbanor, gungor, sandlåda, hinderlek, klätterställning och lekhus. Parken kommer också förses med fler blomsterrabatter, sittplatser med bord, ny belysning och ett par mindre lekkullar. Under våren 2020 kommer vissa träd att planteras. Området för upprustningen är den befintliga lekplatsen idag som ligger i parken Libbyängen i Gribbylund.

Läs mer om parker och grönområden i Täby:
Parker och grönområden