Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

5 augusti 2019, kl. 13:09 - Bygga & bo

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 13.00 den 5 augusti 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Läs mer om hur du kan elda säkert i naturen på Länsstyrelsens webbplats:

Elda säkert i naturen