Droganvändningen bland Täbys gymnasieungdomar har sjunkit

28 augusti 2019, kl. 13:40 - Fritid & kultur

Användningen av droger har sjunkit de senaste fem åren med tre procentenheter bland killar och fyra procentenheter bland tjejer. Det visar forskningsstudien Ung livsstil.

Unga Täbybor som går på de olika gymnasierna i Täby har fått svara på frågan om de har använt marijuana, hasch eller annan narkotika de senaste fyra veckorna. Undersökningen gjordes första gången läsåret 2013/2014. Då angav 11,5 procent av killarna och 5 procent av tjejerna att de använt droger under perioden. Läsåret 2018/2019 svarade 8 procent av killarna och 1 procent av tjejerna ja på samma fråga. Det innebär en minskning på cirka 3 respektive 4 procentenheter.

– Det är glädjande att droganvändningen har sjunkit. Det har funnits viss oro för ett ökat drogmissbruk bland unga i Täby men nu ser vi att så inte är fallet. Kommunen har under flera år arbetat förebyggande bland unga både inom kommunens olika verksamheter och tillsammans med andra aktörer och det kommer vi fortsätta med, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Om forskningsstudien

Frågeställningen om droger är en del i forskningsstudien Ung livsstil arbetar idag med nitton kommuner av olika storlek och befolkningssammansättning. Studien är en av Europas största studier av ungdomars livsstil. Svarsfrekvensen i undersökningen låg 2013/2014 på 79 procent och i den senaste mätningen var det 83 procent.

Andel som använt marijuana, hasch eller annan narkotika senaste fyra veckorna

Killar som bor i Täby och går gymnasiet i Täby

2013/2014: 11,5 %

2018/2019: 8 %

Tjejer som bor i Täby och går gymnasiet i Täby

2013/2014: 5 %

2018/2019: 1 %