Demenscertifiering av biståndshandläggare

22 augusti 2019, kl. 12:50 - Omsorg & stöd

Fyra biståndshandläggare i kommunen har fått diplom och certifiering av Drottning Silvia på Stiftelsen Silviahemmet. De har genomgått högskolekurs med fokus demenssjukdom.

De fyra biståndshandläggarna Moa Wallöf, Maria Arnell, Maria Alvo och Martina Pålsson har genomgått högskolekurs med fokus på demenssjukdom som Stiftelsen Silviahemmet genomför tillsammans med Sophiahemmet högskola.

Kursen gick nu för andra året i rad. Fokus är på biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med demenssjuka personer, deras närstående och andra vårdaktörer. Målet är fördjupade kunskaper om det friska och sjuka åldrandet, demenssjukdom, miljöns betydelse, krisreaktioner samt komplexa vård- och omsorgssituationer.

– Det är värdefullt att våra biståndshandläggare får ytterligare förståelse och kunskap för att möta den som drabbats av demenssjukdom och de anhöriga så att de får så bra stöd och hjälp som möjligt, säger Malin Elwinger, chef för enheten myndighet äldre.

Sedan tidigare har det kommunala vård- och omsorgsboendet Attundagården i Täby Silviahemscertifierats. Där är alla medarbetare utbildade i demenssjukvård och i bemötande av personer med demens.