Ung kultur - nytt koncept för Täby kulturskola

11 april 2019, kl. 08:01 - Fritid & kultur

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola som införs från januari 2020 med gruppundervisning, samarbeten mellan olika kulturuttryck och bredare kulturutbud för Täbys barn och unga.

Konceptet för den nya verksamheten Ung kultur ska locka både barn och unga oavsett bakgrund, kön eller funktionsvariation. Ung kultur kommer att erbjuda kurser inom tre områden - konst, teater och musik. Genom gruppundervisning och samverkan mellan områdena får barn och unga nya möjligheter att utforska olika kulturformer och skapa tillsammans. Arbetet med att forma det nya konceptet och utveckla verksamheten kommer att göras tillsammans med eleverna.

– Genom att utveckla den nya verksamheten Ung kultur får barn och unga i Täby tillgång till mer kultur. Genom att förändra både innehållet och formerna för undervisning moderniserar vi och breddar kulturutbudet, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Individuell musikundervisning

Barn och unga i Täby kommer även fortsättningsvis att erbjudas individuell musikundervisning med hög kvalitet i Täby kulturskola, men hos privata utförare. Den befintliga kommunala musikskolan har redovisat återkommande underskott. Trots åtgärder visar prognosen på fortsatt ekonomiskt underskott och vikande elevantal. Den individuella musikundervisningen i kommunal regi föreslås därför att fasas ut under hösten 2019.

Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden den 25 april och kommunfullmäktige den 20 maj.