Täby klättrar i miljörankning

29 april 2019, kl. 08:44 - Bygga & bo

Täby kommun är länets tredje bästa miljökommun enligt Aktuell Hållbarhets miljörankning. Mätningen görs för elfte året i rad och baseras på kommunens miljöarbete.

Täby förbättrar placeringen nationellt i miljörankningen av Aktuell Hållbarhet. Från plats 16 till plats 11 bland landets 290 kommuner. I Stockholms län är Täby på plats 3 av 26 kommuner.

- Täby har sedan 2010 arbetat systematiskt med miljö- och klimatfrågor med fokus på trygghet god livsmiljö. Det är glädjande att se att vi ligger i framkant i miljöarbetet bland landets kommuner, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Täby kommun har som mål att vara klimatneutralt till år 2050. Kommunen har också som mål att vara rankad bland Sveriges tio miljöbästa kommuner enligt denna mätning.

- I Täby arbetar vi med miljö och hållbarhet inom alla verksamheter. Till exempel har kommunen arbetat framgångsrikt med vatten- och naturvårdsfrågor för att skapa goda och trygga livsmiljöer. Under senare år har kommunen även växlat upp arbetet inom bland annat klimat- och kemikalieområdet, säger Annica Nordgren (C) ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Om Aktuell Hållbarhets miljörankning

Aktuell Hållbarhets miljörankning baseras på deras egen kommunenkät, Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät och deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har även frågor från Livsmedelsverkets enkät ingått. Utifrån resultat i enkäterna tilldelas kommunerna poäng som sedan avgör placeringen i rankningen.

Läs mer om miljörankingen.