Tallskott blir startskott för nya Roslags-Näsby i Täby

9 april 2019, kl. 09:14 - Stadsplanering & trafik

Den 10 april sätts planteringsspadarna i jorden för nya Roslags-Näsby. En stadsdel som utvecklas med starkt hållbarhetsfokus där till och med några av gatorna som du cyklar på blir gröna av grönska.

- Roslags-Näsby är ett föredöme och bra exempel på hur Täby utvecklas för våra invånare och företagare. Kvarteren är skapade med människan i centrum, för alla åldrar. Det kommer finnas olika sorters boenden som bostads- och hyresrätter, studentskrapa och vårdbostäder, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

De nya kvarteren intill Roslagsbanan planeras för 1 400 bostäder med torg och stadspark. Det kommer finnas stora möjligheter till gemensam odling när inflyttningen börjar 2020. Alla hushåll är också utrustade med avfallskvarnar.

Redan tidigt i planering av området togs politiskt beslut att kvarteren skulle ha en tydlig hållbarhetsprofilering. För att säkerställa att alla aktörer arbetar hållbart och samverkar knöts ett hållbarhetsprogram till avtalen. 

Gröna lokalgator

På några av lokalgatorna kommer betongarmerat gräs att läggas som ytbeläggning. Det betyder att lokalt dagvatten kan tas om hand genom att det rinner ner i gräset som växer i den ihåliga gatstenen.

- Förutom sedumtak och grönskande terrasser lägger vi ett grönt ytskikt på några delar av lokalgatorna. Från vissa platser kommer du inte se någon asfalt alls utan en grönskande stadsmiljö, säger Annica Nordgren (C) ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Infartsparkering av gräs och krossat berg

Redan nu finns en grön infartsparkering vid Pentavägen i Roslags-Näsby, som är gjord av gräs och krossat berg istället för traditionell asfalt. Förutom att de lokala grundvattendepåerna kan fyllas på hjälper grönskan till att skapa en jämnare temperatur och att rena luften lokalt.

Spadtag och invigning av Hållbarhetscentrum 10 april

Vid evenemanget den 10 april kommer Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande, Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden ta spadtaget med representanter från byggaktörerna i Roslags-Näsby. Samtidigt invigs Hållbarhetscentrum.

Läs mer om evenemanget