Välkommen framtid! Det bästa sättet att hitta både arbete och medarbetare

4 september 2018, kl. 17:14 - Jobb & företagande

Täby kommun har startat en unik satsning på att nyanlända snabbare ska komma i egen försörjning genom arbete, praktik eller studier.

Den kallas ”Välkommen framtid” och syftar på att framtiden byggs av individen själv och att en viktig förutsättning är en egen inkomst så att du kan välja var och hur du vill leva ditt liv nu, och i framtiden. 

- Jag är mycket stolt över att vi startat detta projekt, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby, även om det egentligen är Arbetsförmedlingen som får betalt för att göra detta. Det finns inget viktigare än att hitta ett arbete, då kan du både få ekonomiska möjligheter att göra dina egna livsval och samtidigt lära dig svenska och hitta nya vänner.

Så går arbetet till

För att stödja nyanlända när de anvisas till Täby satsar kommunen på att i princip göra Arbetsförmedlingens jobb, genom insatser som anpassas utifrån individen.

 - För kommunen och det lokala näringslivet är det dubbel vinst – kostnaderna för försörjningsstöd sjunker, skatteintäkterna ökar och de små och medelstora företagen i kommunen kan lättare hitta arbetskraft, säger Camilla Brodin (KD), ordförande i arbetsmarknad- och näringslivsutskottet.

Täby kommun arbetar med två fokus. Dels handlar det om att stärka individen i arbetssökande, exempelvis genom kartläggning av kunskaper, drivkrafter och att skapa ett digitalt video-cv i det nybyggda ”digitala rummet”. Det handlar också om att kartlägga den lokala arbetsmarknadens behov och matcha det med de nyanländas förmågor, eller att i dialog hitta sätt att utbilda till den kompetens som de lokala företagen eftersöker.

Vi är alltid på jakt efter nya duktiga medarbetare. Det handlar inte om vad du kan, utan om vad du vill, och det blir mycket lättare att förstå när vi kan se människor berätta om sig själva på film. Då har vi gått bortom namn och etnicitet som hinder, säger André Singh, VD på McDonalds Täby Centrum, Hägernäs med flera.

En av dem som redan nu har prövat på och skapat ett digitalt cv är Nahed Alterkawi som kom till Sverige för två år sedan:

Jag är både lärare och student, för mig kommer det här att spela stor roll i hur jag kan hitta ett arbete framöver, berättar hon.

Nu börjar steg ett i Täbys satsning att hitta vägen till arbete.

Kontakt

Projektledare för Välkommen framtid! är Peer Weding, peer.weding@taby.se

 

 

På bilden, från vänster: Linda Begner (arbetsmarknadskoordinator) , Edris Mohammadi (arbetskonsulent), Nahed Alterkawi (aspirant), Barwar Dilan (arbetskonsulent), Peter Haddäng (arbetsmarknadskoordinator), Hosam Shukri (aspirant), Leif Gripestam (M), kommunstyrelesens ordförande, Camilla Brodin (KD), ordförande i arbetsmarknads- och näringslivsutskottet.