Stor del av Täbybornas matavfall slängs i vanliga soporna

1 oktober 2018, kl. 13:25 - Bygga & bo

Återkommande analys visar att Täbybornas hushållssopor innehåller en stor del matavfall, som förbränns istället för att bli en del av kretsloppet.

För att se hur insamlingssystemet för avfall fungerar i Täby undersöker kommunen regelbundet innehållet hushållssoporna. Det görs genom plockanalyser av soppåsar från både villor och flerfamiljshus.

Årets analys visar att över två tredjedelar av soppåsarna innehåller annat än vanligt brännbart avfall. Ungefär en tredjedel av innehållet består av matavfall, som egentligen kan sorteras ut och återvinnas till biobränsle och biogödsel. Idag har nästan 40 procent av hushållen i Täby separat insamling av matavfall och därmed möjlighet att bidra till klimatnyttan. Alla hushåll i Täby har möjlighet att börja sortera matavfall oavsett om du bor i villa eller flerfamiljshus. Läs mer om hur du kommer igång med matavfallsortering

- Drygt 11 000 hushåll i Täby är nu anslutna till separat matavfallsinsamling, men vi har en bit kvar. Täbysoppåsen innehåller en stor andel matavfall, som skulle kunna bli en del av kretsloppet istället för att förbrännas. Kommunen arbetar för att fler ska sortera sitt matavfall genom att bland annat sprida information om nyttan, säger Kari Wigart avfallschef.