Kontaktcenter och nya taby.se- två steg för ökad service

12 oktober 2018, kl. 13:27 - Kommun & politik

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Täby kommun och det ska gå snabbt att få svar på frågor om kommunens verksamheter. Två viktiga steg i det arbetet är kommunens kontaktcenter och nya webbplats, som båda lanserades för drygt ett år sedan.

Kontaktcenter tar emot samtal och besökare i kommunhuset och arbetar för att invånare, företag och besökare ska få bästa möjliga service i ärenden som handlar om kommunens tjänster och verksamheter. Kontaktcenter ger information och vägledning, tar emot felanmälningar och synpunkter samt ansvarar för viss handläggning och budget- och skuldrådgivning.

Drygt 78 000 telefonsamtal och cirka 13 000 skriftliga ärenden har tagits emot i kontaktcenter från januari till september i år. De vanligaste ärendena handlar om social omsorg, bygglov, gatu- och vägunderhåll samt skolval och förskoleval. Målet är att den genomsnittliga väntetiden i telefon inte ska överstiga 90 sekunder och hittills i år ligger den på 61 sekunder.

Mer än 1 700 personer har fått hjälp med olika ärenden i Täby kommuns reception och på bokade besök hittills i år. Kontaktcenter har bland annat hittills i år administrerat 82 vigslar varav 41 stycken har ägt rum i kommunhusets vigselrum och träffat 250 personer som ansökt om färdtjänst såväl i kommunhuset som vid hembesök

Förutom svenska och engelska, finns ytterligare åtta språk representerade bland medarbetarna på kontaktcenter, däribland arabiska, franska, tyska och kurdiska.

Kommunens webbplats flerfaldigt prisbelönt

Liksom kontaktcenter, ska kommunens webbplats förenkla för besökare att få svar på frågor om kommunens verksamheter och komma i kontakt med kommunen. På taby.se kan du bland annat hitta, jämföra och göra en ansökan till verksamheter såsom förskolor och skolor, hemtjänst och särskilda boenden för äldre. Du kan söka och följa upp bygglov, följa byggprojekt, göra felanmälningar och få trafikinformation, se hur Täby växer och ta del av kommunens historia.

700 enkätsvar från Täbybor och företagare ligger till grund för utvecklingen av den nya webbplatsen som lanserades för ett år sedan. Språket har förenklats, de mest använda tjänsterna har fått placeringar högt upp på sidorna för att snabbt kunna nås och webbplatsen har anpassats för att bli tillgänglig för personer med olika typer av funktionsvariationer. Dessutom har webbplatsen mobilanpassats för att möta det ökande mobilanvändandet.

Sedan lanseringen har taby.se belönats med två utmärkelser - Sveriges bästa kommunwebb av IDG.se och Episerver award för Sveriges bästa service- och supportsajt. Webbplatsen har också nominerats till Publishingpriset 2018 som delas ut den 7 november.