Vinnare utsedd i arkitekttävlingen Tibble-Åvatriangeln

13 november 2018, kl. 16:38 - Stadsplanering & trafik

Tisdagen den 13 november presenterades vinnaren i den arkitekttävling som Täby kommun utlyste tidigare i år för Tibble-Åvaområdet. Den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects tävlingsförslag Tibble 2.0 blev juryns favorit.

Motiveringen från juryn som bestått av politiker och tjänstemän från Täby kommun samt externa arkitekter lyder: ”I Tibble 2.0 får Täby en självklar mittpunkt i Tibble-Åvatriangeln, utan gränser mot omgivningen och med bättre koppling mellan Täby stadskärna och Roslags-Näsby. Den nya stadsdelen har ett grönt hjärta i den centrala parken, som omges av en samling lägre byggnader – de så kallade juvelerna. Det är småskaligt, trivsamt och skyddat i den centrala parken, samtidigt som högre byggnader i det föreslagna Täby Science Park skapar en intressant siluett mot Täby centrum.”

- Vi är otroligt glada över att ha fått förtroendet att fortsätta jobba med Tibble-Åvatriangeln. Med vårt förslag vill vi knyta ihop olika delar av Täby och samla viktiga stråk kring en central grön mötesplats. Stadsdelen utformas för att skapa synergier mellan skola, näringsliv, kultur och boende i en levande stadsmiljö med gott om soliga och vindskyddade lägen, säger Viggo Haremst från danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects.

- Jag är mycket nöjd med det vinnande tävlingsförslaget Tibble 2.0. Henning Larsen Architects har förstått och utvecklat tävlingsuppdraget med spännande lösningar som skapar möjligheter för näringsliv, forskning och utbildning att samverka i ett attraktivt läge med närhet till bostäder, kollektivtrafik, service, kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. Nu har vi en bra grund att arbeta vidare med i planeringsprocessen, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Tävlingsuppdrag

Tävlingstiden pågick mellan den 2 maj och 14 september. Under tävlingsperioden fick fyra utvalda arkitektteam uppgiften att göra varsitt förslag till en innovativ, strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan. Tävlingen omfattade området strax söder om Täby centrum, där Roslagsbanans två linjer förgrenar sig och bildar en triangel. Den föreslagna strukturplanen ger en övergripande bild av var byggnader, gator, parker och torg kan placeras i den nya stadsdelen.

- Vi har ett vinnarförslag som det känns roligt att ta sig an och realisera med ett otroligt duktigt arkitektteam. I Sverige har Henning Larsen Architects bland annat uppmärksammats för Kiruna stadshus och Uppsala konserthus, säger Martin Edfelt stadsarkitekt Täby kommun.

Vinnarförslaget Tibble 2.0

Tävlingsförslaget Tibble 2.0 kopplar samman Roslags-Näsby, Täby centrum och Tibble med en genomtänkt gatustruktur som förbättrar orienterbarheten och möjligheterna att ta sig till och från omgivande områden. Byggnaderna är högre mot norr och trappas ned mot söder, allt för att ta hand om den lågt stående sol som Täby har till största delen av året.

Det vinnande tävlingsförslaget kommer ligga till grund för Täby kommuns fortsatta arbete med att planera den framtida stadsdelen Tibble-Åvatriangeln.

Läs mer om arkitekttävlingen och det vinnande bidraget