Hela Täby ska vara hållbart med hög kvalitet och service − verksamhetsplan och budget 2019

27 november 2018, kl. 09:51 - Kommun & politik

Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner med låg skatt och god service. Här ska människor kunna växa av egen kraft. Var och en ska kunna göra livet bättre för sig själv, sin familj, sina barn och för andra.

Kvaliteten ska vara fortsatt hög i av kommunen gemensamt finanseriade verksamheter, det vill säga både privata och kommunala, som exempelvis förskola, skola och äldreomsorg. Visionen är att Täby ska utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid.

Kommunen är till för invånarna och under 2019 kommer arbete göras för att höja servicen ytterligare. Det handlar till exempel om att göra det lättare att komma kontakt med kommunen och få hjälp och svar på sina frågor. Snabbt och enkelt. Grundläggande funktioner ska fungera varje dag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 november debatterades och beslutades verksamhetsplan och budget för 2019.

Läs om hur kommunen använder dina skattepengar och vad verksamheter och bolag ska arbeta med.

Sammanfattning av verksamhetsplan och budget 2019