Samtrans beslutad leverantör av skolskjuts och turbundna resor

29 november 2018, kl. 12:44 - Förskola & skola

Upphandlingen av skolskjuts och turbundna resor i Täby kommun är nu beslutad och Samtrans blir ny leverantör. Samtrans har haft ett tillfälligt avtal under 2018 och kommer nu att fortsätta som leverantör under den upphandlade avtalsperioden. Målet är att resorna ska fungera tryggt och säkert för alla.

I och med ett långsiktigt avtal kan kommunen tillsammans med leverantören fokusera på att skolskjuts och turbundna resor i Täby ska fortsätta utvecklas och fungera så bra som möjligt.

Samtrans är specialiserade på resor för personer med särskilda behov. Förarna har kunskap om förhållningssätt gentemot barn med behov av särskilt stöd och personer med funktionsnedsättning, demens och äldre. Förarna har också förståelse för resenärer med olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter.


Information om skolskjuts 
Information om turbundna resor för dig som äldre 
Information om turbundna resor för dig med funktionsnedsättning