Samlat stöd för barn som utsätts för allvarliga brott i relationer

16 november 2018, kl. 10:09 - Omsorg & stöd

Barnahus är en verksamhet för att barn och unga som misstänks utsättas för allvarliga brott i relationer ska kunna träffa de myndigheter som blir inblandade under ett och samma tak. De tidigare två verksamheterna i norra Stockholm har blivit en gemensam, Barnahus Stockholm Nord, och nu får verksamheten nya, större lokaler, särskilt anpassade för barn och unga.

Syftet är att barnen och ungdomarna inte i onödan ska utsättas för upprepade förhör, intervjuer och samtal när det finns misstanke om att de utsätts för brott. Det handlar framför allt om fysisk och psykisk misshandel, olaga hot, fridskränkning, sexualbrott och hedersrelaterade brott. Vid Barnahus Stockholm Nord arbetar socialtjänst, polis, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barnen.

– Med nya Barnahus Stockholm Nord får vi bättre möjlighet att hjälpa de utsatta barnen. Med den samlade kompetensen kan de olika myndigheterna enklare samverka och det ger barnen möjlighet att få träffa alla samverkande myndigheter på en gång, säger Kotte Wennberg, chef för individ- och familjeomsorgen i Täby kommun.

Verksamheten bedrivs i samverkan mellan polis, landsting, åklagare och tio kommuner. Utöver Täby kommun är kommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Vallentuna, Vaxholm, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Österåker med.

Vid misstanke om brott

Om du misstänker att ett barn utsätts för brott, övergrepp eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus.
Barnahus Stockholm Nord finns i Sollentuna och huvudman för verksamheten är Sigtuna kommun. Läs mer om Barnahus här.