Så styrs Täby – nu är politiska organisationen beslutad

6 november 2018, kl. 08:40

Täby kommuns nya politiska organisation för mandatperioden 2018-2022 beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november. Det innebär bland annat nya kommunalråd, ny kommunstyrelse och nytt presidium.

Ny ordförande för kommunstyrelsen i Täby är Erik Andersson (M).

- Täby är en fantastisk kommun att bo, leva och arbeta i. Med stor valfrihet, låg skatt och sunda kommunala finanser finns kraften att fortsätta arbetet att förbättra kvaliteten ytterligare i välfärden såsom skolor och äldreomsorg. Kommunen är till för Täbyborna och servicen ska fungera varje dag - i såväl stora som små frågor. Jag ser fram emot att arbeta för att utveckla Täby till det bättre, där det bland annat ska bli lättare att komma i kontakt med kommunen för invånare och företagare, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Presidium

Kommunfullmäktiges ordförande är Rolf E Ericsson (M), vice ordförande är Saga Bowallius (L) och andre vice ordförande är Nick Rejimand (S).

Kommunalråd

Den styrande majoriteten i Täby består av följande kommunalråd:

Erik Andersson (M)
Johan Algernon (M)
Birgitta Kaasik (M)
Patric Hamilton (M)
Hans Ahlgren (L)
Camilla Ifvarsson (L)
Annica Nordgren (C)
Tobias Karlström (KD)

Ytterligare ett kommunalråd för liberalerna kommer att väljas vid senare tillfälle.

Oppositionsråd är Agneta Lundahl Dahlström (S). Ytterligare ett oppositionsråd för socialdemokraterna kommer att väljas vid senare tillfälle.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i Täby består av Erik Andersson (M) ordförande, Hans Ahlgren (L) vice ordförande, Agneta Lundahl Dahlström (S) andre vice ordförande, Johan Algernon (M), Birgitta Kaasik (M), Patric Hamilton (M), Anna Gustavsson (M), Camilla Ifvarsson (L), Mats Nordström (L), Annica Nordgren (C), Tobias Karlström (KD), Annica Gryhed (S) och Thore Wiberg (SD).

Kommunfullmäktiges valberedning

Valberedningen för kommunfullmäktige består av Stefan Oesman (M) ordförande, Ulf Schyldt (L) vice ordförande, Agneta Lundahl Dahlström (S) andre vice ordförande, Mats Wilhelmsson (C), Rut Casselbrant Ludwig (KD), Lisl Giertz (MP) och Per Rosengren (SD).

Nämnder utses 17 december

Den 17 december sammanträder kommunfullmäktige för sista gången i år och då utses nämnder och ledamöter i nämnderna.

De nya nämnderna gäller från den 1 januari 2019.

 

Lyssna på det inspelade sammanträdet