Löttingelundsskolan och Myrängsskolan blir ett rektorsområde

19 november 2018, kl. 14:45 - Förskola & skola

Löttingelundsskolan och Myrängsskolan blir ett rektorsområde den 1 januari 2019. Det beslutades under barn- och grundskolenämndens sammanträde den 15 november 2018. Sammanslagningen av de tidigare två rektorsområdena ska innebära att en ökad del av skolpengen går direkt till elevernas utbildning.

Myrängsskolan Löttingelundsskolan ligger nära varandra i Gribbylund och är F-6 skolor. De båda skolorna är idag två mindre rektorsområden och syftet med sammanslagningen är att skapa en mer effektiv organisation, vilket ska gynna eleverna.

– Ett större rektorsområde har ökade möjligheter att anställa lärare med rätt behörighet för ämne och åldersgrupp. I en större organisation finns också större utrymme för rektor att kunna delegera mer administrativa uppgifter och fokusera på skolornas pedagogiska utvecklingsarbete, säger Camilla Ifvarsson(L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Ny rektor för rektorsområdet Löttingelundsskolan och Myrängsskolan ska rekryteras. Tillförordnad rektor för det nya rektorsområdet är under rekryteringstiden Linda Gillberg. Myrängsskolans rektor Leo Sandberg blir från den 1 januari ny rektor samt förskolechef på Brinkskolan och Brinkens förskola.