Täby kommun deltar i nationell krisberedskapsvecka

1 juni 2018, kl. 13:48 - Kommun & politik

Den 28 maj–3 juni arrangerar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en nationell krisberedskapsvecka tillsammans med ett flertal kommuner i landet. Täby är en av de deltagande kommunerna.

I samband med krisberedskapsveckan skickas broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla Sveriges hushåll, på uppdrag av regeringen och på flera håll i landet arrangeras lokala kampanjer.

I Täby har kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) funnits tillgängliga på flera platser i kommunen under veckan och svarat på frågor kring krisberedskap. De har också informerat om vad invånare själva kan göra för att vara förberedda inför en eventuell samhällskris.

– Det är viktigt att invånare börjar reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning. Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme, mat och se till att du har fungerande kommunikationsvägar, säger Gustaf Sundman, trygghets- och säkerhetschef i Täby kommun.

Mer information

Här hittar du information, checklistor och filmer som förklarar vad du kan tänka på i din egen hemberedskap.

Läs mer om hur Täby kommun arbetar med samhällsskydd och krisberedskap:

Vill du engagera dig lokalt i Frivilliga resursgruppen (FRG)?