Så uppfattar företag i Täby kommunens service

3 maj 2018, kl. 10:27 - Jobb & företagande

I undersökningen Nöjd-kund-index (NKI) har företag i Täby gett omdöme om kommunens service inom flera områden.

Företagens omdöme om kommunens service har förbättrats inom flera områden. Inom området markupplåtelse har resultatet höjts från ett index på 60 för år 2016 till 74 för år 2017. Även inom brandskydd har resultatet höjts något, från 81 för år 2016 till 83 för år 2017. Resultatet inom området bygglov har förbättrats från 43 för år 2016 till 52 för 2017.

- Ett av våra prioriterade fokusområden i näringslivsprogrammet har varit markupplåtelse, vilket vi nu ser ett resultat av samt att bygglov har behövt speciella insatser, där den negativa trenden nu har vänt. Vi har en bra bit kvar och är medvetna om det. Alliansen har i budgeten 2018 prioriterat att införa servicelöften inom bygglovshanteringen. Om beslut inte sker inom utlovad tid för bygglov ska avgiften kunna sättas ned eller helt utgå, säger Camilla Brodin (KD) ordförande utskottet för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Helhetsomdömet för år 2017 visar ett nöjd-kund-index på 63 jämfört med 66 för år 2016. Resultat för området miljö- och hälsoskydd presenteras inte för Täby kommun i årets undersökning. Anledningen är att svarsfrekvensen varit för låg och påverkar därför det samlade resultatet av undersökningen.

Inom områdena livsmedelskontroll och serveringstillstånd har resultatet sjunkit något.

Om undersökningen Nöjd-kund-index (NKI)

Varje år genomför Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Stockholm business alliance undersökningen Nöjd-kund-index (NKI). Undersökningen handlar om hur företagare upplever kommunens service till näringslivet inom områdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, brandskydd, serveringstillstånd och livsmedelskontroll.

Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med andra verksamheter.