Nu startar arkitekttävlingen för Tibble-Åvatriangeln

2 maj 2018, kl. 10:09 - Stadsplanering & trafik

Tibble-Åvatriangeln ska bli en innovativ del av centrala Täby med märkesbyggnader och offentliga rum av högsta arkitektoniska klass – därför startar nu arkitekttävlingen för att ta fram bästa tänkbara förslag för området.

-Det här är en Täbys mest centrala platser och ett väldigt spännande projekt. Vi samarbetar med några av de främsta arkitekterna för att skapa ett helt nytt område medlärande, idrott, innovation och näringsliv i fokus, säger Johan Algernon (M) kommunalråd och ordförande i tävlingsjuryn.

Tävlingen går ut på att ta fram ett förslag på en innovativ, strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan för Tibble-Åvatriangeln.

Under vårvintern har en urvalsprocess pågått där fyra högt kvalificerade arkitektteam har valts ut.

Tävlingen startar den 2 maj och pågår fram till september. Då kommer en jury med tjänstemän och förtroendevalda från Täby kommun tillsammans med ledamöter utsedda av Sveriges arkitekter göra en bedömning av förslagen.

Den slutgiltiga vinnaren utses i november och under tävlingsperioden råder full anonymitet.

Fördjupad information

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften är att upprätta ett förslag till strukturplan för Tibble-Åvatriangeln.

Mål                                                 

Med utgångpunkt i visionen syftar utvecklingen av Tibble-Åvatriangeln till att uppnå följande mål:

• En karaktärsfull och väl gestaltad del av Täby stadskärna där märkesbyggnader och offentliga rum av högsta arkitektoniska klass bidrar till att ge området en stark identitet.

• En hållbar, yteffektiv och innovativ blandstad som innehåller arbetsplatser, skolor, kultur-verksamheter, sportfunktioner, bostäder och attraktiva offentliga rum. Ett näringslivskluster ska utformas som en integrerad del av den nya stadsdelen.

• En stadsdel som knyter samman omgivande stadsdelar med väl gestaltade stråk där det är lätt att gå, cykla och åka kollektivt genom satsningar på hållbar mobilitet. Trafiklösningarna är väl anpassade för området så att hög tillgänglighet och framkomlighet råder.