Eldningsförbud

17 maj 2018, kl. 16:25 - Bygga & bo

Från och med den 17 maj är det eldningsförbud i Stockholms län.

Länsstyrelsen beslutade att eldningsförbud gäller i Stockholms län på grund av hög brandrisk i skog och mark. Grillning är endast tillåtet i grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser.

Mellan den 1 maj och 30 september är det inte tillåtet att elda sitt trädgårdsavfall i Täby. Läs mer om hur du som bor i villa kan hantera ditt trädgårdsavfall.