Kommunstyrelsen har beslutat om försäljning av Milstensskolan, del av fastigheten Skarpäng 60:19

8 mars 2018, kl. 14:01 - Kommun & politik

Milstensskolan, där verksamhet idag drivs av Pysslingen, säljs till Actus Fastigheter genom sitt dotterbolag Actus Täby AB. Det beslutades av kommunstyrelsen den 5 mars.

Kommunfullmäktige beräknas ta beslut om försäljning den 19 mars.