Nya infartsparkeringar i Roslags-Näsby

5 juni 2018, kl. 15:22 - Stadsplanering & trafik

I juli flyttar nuvarande infartsparkering vid Stationsvägen till Pentavägen och till Östra Banvägen. När den nya stadsdelen Roslags-Näsby står färdig kommer det att finnas flera parkeringsalternativ i närheten av Roslags-Näsby station.

Just nu byggs tre nya infartsparkeringar runt Roslags-Näsby station. Vid Pentavägen byggs en parkering med cirka 220 parkeringsplatser varav några förses med laddstolpar för elbilar, och beräknas vara klar i juli. Längst Östra Banvägen byggs två parkeringar som tillsammans rymmer cirka 100 bilar. Den ena har plats för 70 bilar och beräknas att öppna i juli. Den andra rymmer cirka 30 bilar och planeras att öppna i november 2018. Dessutom planeras det för ytterligare en parkering för cirka 200 bilar som beräknas stå klart 2022.


- Vi fortsätter att satsa på framkomlighet och att underlätta för bilister i Täby. Genom att investera i infartsparkeringar förenklar vi pendlandet och minskar köbildning, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


Det finns också möjlighet att parkera på parkeringsplatsen vid Värmevägen vid Tibble station. Även infartsparkeringen vid Täby park är ett alternativ för pendlarna. Under störningsinformation finns de senaste uppdateringarna om flytten.


De cerisa områdena är parkeringarna runt Stationsvägen, och de gröna områdena är de tre nya infartsparkeringarna.