Åtta äldreboenden i Täby belönas för sitt kvalitetsarbete

12 juni 2018, kl. 13:59 - Omsorg & stöd

Kvalitetspengarna delades ut i samband med kommunens första Seniordag som gick av stapeln i kommunhuset på tisdagen. Syftet är att stimulera och belöna kvalitetsarbete inom särskilda boenden för äldre i Täby.

Äldreboendena får dela på 8,5 miljoner kronor för sitt kvalitetsarbete under 2017. Att uppmärksamma och belöna utförare inom äldreomsorgen för kvalitetsarbete är ett led i att utveckla och förbättra omsorgen för äldre personer som bor i särskilt boende i Täby. För att få ta del av pengarna ska visst resultat uppnås inom två områden:

  • Hur brukarna bedömer boendet i sin helhet (källa: nationella brukarundersökningen)
  • Mätning av smärtskattning i livets slutskede (källa: svenska palliativregistret)

– Nöjdheten bland dem som bor på äldreboenden i Täby är över 80 procent. Det är bra men kvalitetspengarna ska stimulera till att förbättra verksamheten ytterligare. Täby ska vara en bra kommun att åldras i, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.

Det är möjligt för alla, både privata och kommunala särskilda boenden, att anmäla sig för kvalificering till kvalitetspengarna.

Äldreboenden som belönas för sitt kvalitetsarbete 2017:

  • Rallarrosens gruppboende
  • Silverpark äldreboende
  • Åkerby äldreboende
  • Furan äldreboende
  • Broby gård äldreboende
  • Enhagsslingan äldreboende
  • Höstfibblan äldreboende
  • Ångarens äldreboende