Rösjöbadet är pilot i Sverige för ny nordisk strandmärkning

18 juli 2018, kl. 09:52 - Fritid & kultur

Badepunkt är en ny nordisk strandmärkning som lanseras i Sverige, Danmark och Norge. I Sverige är det Rösjöbadet i Täby som är pilot.

Friluftsrådet i Danmark står bakom initiativet med Badepunkt och erbjuder märkningen till stränder som har rent badvatten, uppfyller säkerhetskrav samt erbjuder särskilda natur- och friluftsupplevelser. Märkningen är ett komplement till den internationella miljömärkningen Blå Flagg.

Den nya strandmärkningen pilottestas under 2018 i de tre länderna och i Sverige är det Rösjöbadet i Täby som är pilotstranden. Efter säsongen kommer märkningen att utvärderas för att sedan kunna erbjudas för säsongen 2019.

Badepunkterna markeras med en flagga och eller en skylt vid stränderna. Namnet är valt med hänsyn till att det ska passa i alla tre länderna och samtidigt ge en beskrivning av vad märkningen är.

Badplatser i Täby