Eldningsförbud i Stockholms län

30 juli 2018, kl. 22:22 - Bygga & bo

Länsstyrelsen har fattat nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Eldningsförbudet omfattar öppen låga och grillning i naturen, inklusive särskilt iordningsställda grillplatser. Det är tillåtet att grilla på egen tomt. Fire ban throughout Stockholm County.

Länsstyrelsen har fattat nytt beslut om eldningsförbud vilket innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Eldningsförbud innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även engångsgrillar, iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser, campingplatser och parker. Mer om eldningsförbudet på länsstyrelsens webbplats. 

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med 30 juli 2018 klockan 17.00 och varar tills vidare.

Extremt höga temperaturer kan påverka hälsan. Läs mer om råd vid värmebölja på 1177.se.

Information in English

The Stockholm County Administrative Board has decided that a fire ban applies in Stockholm County, given the high fire risk in forest and land. The fire ban covers all of Stockholm County as of July 30, 2018, at 17:00, and lasts until further notice.

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or barbecue in forests or in public areas. The ban also applies to disposable grills, prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks.

Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Information about fire ban in different languages