Samtrans ny leverantör för skolskjuts och turbundna resor från 1 mars 2018

10 januari 2018, kl. 09:10 - Förskola & skola

Täby kommun har tecknat avtal med Samtrans som från och med 1 mars är ny leverantör av skolskjuts och turbundna resor för personer med funktionsvariationer samt äldre.

Samtrans är specialiserade på resor för personer med särskilda behov. Ett av kvalitetskraven i avtalet mellan kommunen och Samtrans är att väntetiden på en transport inte ska överstiga tio minuter. Det ställs även särskilda krav på förare när det gäller förhållningssätt och förståelse för resenärernas olika behov. 

- Vi är glada och nöjda över att ha skrivit avtal med en leverantör som uppfyller kommunens kapacitets- och kvalitetskrav. Det kommer att bidra till att kvaliteten förbättras för alla elever som åker skolskjuts, säger Patrik Forshage, utbildningschef.

De förare som kommer att utföra transporterna i Täby har kunskap om förhållningssätt gentemot barn, barn med behov av särskilt stöd och personer med funktionsvariationer samt har förståelse för resenärer med olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter.

- Den nya leverantörens erfarenhet och kunskap om transporter för personer med olika typer av behov ser jag kommer bidra till att resenärerna kommer att uppleva sina resor som väl fungerande och trygga framöver, säger Claes Lagergren, socialchef.

Täby kommun och Samtrans planerar för övergången där målet är att det ska vara så smidigt som möjligt för alla berörda. Avtalet med Samtrans gäller till och med 1 mars 2019. Under den tiden gör kommunen en ny upphandling för avtal på längre tid.

De personer som har skolskjuts eller turbunden resa har fått information via brev skickat den 8 januari.

Frågor och svar

Hur påverkar leverantörsbytet invånare i Täby som är beroende av persontransporter i sin vardag?
Kommunen tillhandahåller samma tjänst som tidigare, men med Samtrans som ny leverantör. Det innebär att transporterna ska anpassas och fungera bra utifrån de olika behov som barn, personer med funktionsvariationer och äldre har.

Hur kommer övergången att gå till?
Samtliga berörda resenärer har blivit informerade om leverantörsbytet via post. Täby kommun och Samtrans har en fortsatt dialog kring övergången för att göra den så smidig som möjligt för alla inblandade. Berörda resenärer (eller den som hjälper resenären med sin bokning) kommer att kontaktas för att få information om tider för hämtning och lämning.

Har Samtrans tillräcklig kapacitet?
Ja, Samtrans har tillräcklig kapacitet för att möta Täby kommuns behov av persontransporter.

Hur kommer Täby kommun att följa upp hur transporterna fungerar?
Kommunen kommer löpande att följa upp hur transporterna fungerar genom bland annat statistik och synpunkter från de som reser med transporterna. Utifrån det kommer kommunen samverka med leverantören för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt för alla som är i behov av persontransporter i Täby.

Kommunen har också utsett en person för att förvalta avtalet. Samtliga politiska nämnder som ansvarar för transporter får också kontinuerlig information vid varje nämndsammanträde om läget och eventuella klagomål.

Hur säkerställs att förarna är lämpliga?
Samtrans har högt ställda krav på sina förare vilket bland annat innebär att en förare ska skriva ett godkänt inträdesprov, lämna in ett oöppnat belastningsregister utan anmärkning, (§9, belastningsregister för enskild person), och få godkänt på Samtrans certifieringsprov.