Rivningen av det gamla kommunhuset pågår

3 januari 2018, kl. 17:11 - Stadsplanering & trafik

Under hösten påbörjades rivningen av det gamla kommunhuset för att göra plats för nya bostäder.

Du som passerat det gamla kommunhuset i Roslags-Näsby under hösten har kunnat se hur rivningen tagit fart. Rivningen påbörjades inifrån där bland annat dörrar plockades ner och skänktes vidare till verksamheter och föreningar. Då det som gick att återvinna inne i huset tagits om hand fortsatte rivningen av husets yttre delar.

Under december har rivningen fortsatt och en maskin har plockat ner delar av fasaden. Stora delar av stommen är nu nerplockad och närmare 15 000 ton betong ska transporteras iväg av cirka 700 lastbilar.

All rivning beräknas vara färdig under mars 2018. På platsen där det gamla kommunhuset stått kommer den nya stadsdelen i Roslags-Näsby att växa fram med cirka 1400 bostäder av varierad arkitektur.

Stadsdelen kommer att erbjuda en stadsmiljö med torg, stadspark, uteserveringar och handel. 

..