Täby kommun bjuder in till arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln

13 februari 2018, kl. 16:40 - Stadsplanering & trafik

Täby kommun tar ännu ett kliv för att utveckla den centrala stadskärnan i Täby och bjuder in till en arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln. Visionen är att skapa en värdegivande stadsdel som utgör hjärtat i den framväxande regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge.

- Vi hoppas att tävlingen ska locka de främsta arkitekterna som på bästa sätt lyckas kombinera byggnader med landskapsarkitektur i en spännande, innovativ och hållbar miljö. Ett prestigeuppdrag, som ska utveckla Tibble-Åvatriangeln till ett kluster med lärande och innovation som förtecken och plats för utbildning, kontor, idrott, kultur och bostäder, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden och ordförande i arkitekttävlingens jury.

En stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde för alla och som ger ett internationellt avtryck. Här skapas flexibla ytor som ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Även nya bostäder och en stadsdelspark, som stärker visionen, ska inrymmas. Genom att länka samman stadskärnan och överbrygga barriärer skapas förutsättningar för hållbar mobilitet.

Fakta - Utbyggnaden av området

  • Tävlingsområdet ligger strax söder om Täby centrum där Roslagsbanan förgrenar sig och bildar en triangel. Ligger i området mellan Attundavägen och Roslags-Näsby. Området avgränsas av Roslagsbanans två linjer.
  • En utveckling av kommunens fördjupade översiktsplan    
  • Knyter ihop Roslags-Näsby med Täby centrum

Fakta – Arkitekttävlingen

  • Pågår mellan 2 maj och 14 september 2018 (nytt slutdatum)
  • En jury som består av politiker och tjänstemän väljer ut fyra bidrag som presenteras i en öppen utställning
  • Det vinnande bidraget avslöjas i oktober
  • Tävlingen sker i två steg med en inledande prekvalificeringsprocess. Under prekvalificeringsprocessen säkerställs att intresserade arkitektfirmor möter de formella krav som ställs på de tävlande

Läs mer om arkitekttävlingen