Granskog ersätts med ädellövskog i Efraimsberg

12 februari 2018, kl. 10:15 - Fritid & kultur

Strax söder om Karby Ryttarcenter ska en ädellövskog planteras. Det kommer bli en ljus skog med ek, lind och fågelbär. Skogen kommer även att ge förutsättningar för andra arter att växa.

Den nuvarande granskogen växer tätt och det är svårt för besökare att vistas i
skogen. Granskogen kommer avverkas under vecka 7. För att tillgängliggöra skogen
bättre kommer en ädellövskog att planteras. De nya träden kommer att göra att
fler arter kommer kunna växa där. De nya träden planteras i maj 2018. Ett cirka två meter högt vilthägn sätts upp för att inte djur ska äta upp de nya plantorna. Det kommer finnas grindar i vilthägnet och besökare är välkomna att besöka området.