1 440 ton matavfall samlades in i Täby under 2017

9 februari 2018, kl. 13:50 - Bygga & bo

I Täby kommun sorterar över 10 000 hushåll sina matrester. Under 2017 sorterades 1 440 ton matavfall i Täby kommun. Matavfallet som sorteras blir till bränsle för sopbilarna i Täby och gödsel till odlingsmark runt om i kommunen.

I Täby kan hushåll i både villor och flerbostadshus sortera sitt avfall. 99 bostadsrättsföreningar i flerbostadshus erbjuder idag sina medlemmar möjligheten att sortera sitt matavfall och 5 036 villahushåll sorterar sitt matavfall i Täby.

Frivilligt att sortera sitt matavfall

I augusti 2017 började Bostadsrättföreningen Hägernässtaden att sortera sitt matavfall. I föreningen finns 140 hushåll. Bostadsrättföreningen Hägernässtadens styrelse har under en tid diskuterat frågan om att börja sortera matavfall. När beslutet togs blev ingen i föreningen tvingad att börja sortera sina matrester utan det var frivilligt. Mottagandet från hushållen i föreningen har varit positivt och nästan alla sorterar.

När ett hushåll väljer att börja sortera sitt matavfall ingår ett startpaket med påshållare, påsar, slaskskrapa och informationsfolder.

- Vi underlättade för alla medlemmar genom att dela ut startpaketet till alla hushållen, istället för att be hushållen att hämta startpaketet själva. Genom att dela ut startpaketet blev det lättare för alla att komma igång, säger Hanna Åkesson styrelseledamot i Bostadsrättföreningen Hägernässtaden.

Tips till andra föreningar

För att ytterligare motivera och inspirera medlemmarna i föreningen beställde styrelsen kärlskåp till kärlen för matavfall. I behållarna placeras matavfallskärlen och i toppen av behållaren finns luckor för att slänga sina matrester.

- Ett tips till andra föreningar som funderar på att börja med matavfallsinsamling är att investera i kärlskåp för kärlen. Det signalerar att det är en permanent lösning att sortera sitt matavfall, säger Elena Wangenstenn ansvarig administratör i Bostadsrättföreningen Hägernässtaden.

Bostadsrättföreningen inväntar nu sin första faktura för sophämtning efter att ha infört sortering av matavfall. Sophämtningsavgiften minskar då avgiften för sorterat avfall är lägre än osorterat.

Det är enkelt att komma igång

Vill din bostadsrättförening komma igång att sortera matavfall. Kontakta kommunen för tips och råd.

Bor du i villa och vill börja sortera ditt matavfall kan du anmäla det här.