Ullna Strands förskola planeras att flyttas till Hägerneholmsskolan

21 december 2018, kl. 09:10 - Förskola & skola

Ullna Strands förskola planeras att flyttas till Hägerneholmsskolan efter vårterminen 2019. Flytten möjliggör ökad valfrihet då såväl kommunal som fristående förskoleverksamhet bedrivs i den nya stadsdelen Arninge-Ullna.

I augusti 2019 öppnar Hägerneholms förskola och Hägerneholmskolan i kommunal regi. När skolan är fylld rymmer den 110 förskolebarn och 600 elever i årskurs F-6 i Arninge-Ullnaområdet.

Alla som bor i Täby ska ha möjlighet att välja förskola utifrån sina förutsättningar och behov. Den politiska inriktningen är att såväl kommunal som fristående förskoleverksamhet ska erbjudas i samtliga kommundelar. För att uppfylla den inriktningen i Arninge-Ullnaområdet planeras att verksamheten vid Ullna Strands förskola efter vårterminen 2019 flyttas till Hägerneholmsskolan. Lokalerna där Ullna Strands förskolas finns idag blir då lediga, och redan har en fristående huvudman uttryckt ambitionen att starta förskola och skola i lokalen.

En flytt av verksamheten vid Ullna Strands förskola till Hägerneholms förskola ger ökad flexibilitet i verksamheten. Dessutom innebär det minskade lokalkostnader, vilket medför att en större del av skolpengen kan gå till undervisningsverksamhet.

Enligt planerna genomförs flytten under juni 2019. Rektor och förskolechef för Hägerneholms förskola blir Anki Bäck.

Ett informationsmöte om flytten av Ullna Strands förskola anordnas för vårdnadshavare den 14 januari.

Läs mer om Hägerneholmsskolan här