Tyck till om Täby stadskärna 2050

17 december 2018, kl. 16:06 - Stadsplanering & trafik

När hela regionen växer är Täby en viktig aktör med närhet till Stockholm och Arlanda. Täby stadskärna planeras att utvecklas för framtiden.

Utvecklingen av Täby stadskärna ska ske hållbart och med omsorg om kulturarv, samtidigt som större sammanhängande grönområden ska värnas för att bevara halva Täby grönt.

- När Täby stadskärna utvecklas behöver även offentlig service som till exempel skolor, idrottsanläggningar och vård- och omsorg utvecklas. Detta för att fortsatt vara en attraktiv kommun att bo och leva i, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu kan du tycka till

Det finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050. 2017 gick förslaget ut på samråd då det fanns möjlighet för invånare och företagare att lämna synpunkter. Kommunen har efter samrådet 2017 arbetat vidare med förslaget. De större ändringar som genomförts finns presenterade i samrådsredogörelsens inledning.

Nu finns ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Du kan lämna dina synpunkter mellan den 17 december 2018 och 3 mars 2019. Läs mer om hur du lämnar dina synpunkter.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050.

Hela förslaget till fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050 finns i en utställning i Täby kommunhus, Esplanaden 3 mellan den 17 december 2018 och 3 mars 2019. Där finns också möjlighet att lämna synpunkter digitalt.

Öppet hus

Vid två tillfällen finns möjlighet att träffa politiker och tjänstemän i kommunen för att diskutera och ställa frågor om förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.

16 januari klockan 17.00-20.00 i Täby kommunhus, Esplanaden 3

7 februari (nytt datum) klockan 17.00-20.00 i Täby kommunhus, Esplanaden 3

Vad händer sen?

Efter utställningsperioden den 17 december 2018 till den 3 mars 2019 kan kommunen komma att göra ändringar av förslaget till fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050 innan det beslutas av kommunfullmäktige. Detta är planerat till slutet av 2019.

Vad är en översiktsplan?

I en översiktsplan anger kommunen en önskad inriktning kring hur marken ska användas i framtiden. En fördjupad översiktsplan avser ett specifikt område. Den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 avser centrala Täby vilket inkluderar områdena Täby centrum, Roslags-Näsby, Täby park samt delar av Ella gård och Näsbypark.

Läs hela den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.