Resultat från medborgarundersökning 2018

21 december 2018, kl. 10:38

Täby kommun har tillsammans med Statistiska Centralbyrån genomfört en medborgarundersökning 2018. Det övergripande resultatet för Täby är högre än genomsnittet i både länet och landet.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Täby kommun som en plats att bo och leva på är 70. Genomsnittsresultatet för riket är 62.

Enkäten skickades till 1 200 utvalda Täbybor i åldrarna 18 - 65 år. De medverkande har satt betyg på kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och hur de upplever medborgarnas inflytande. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018.

SCB:s medborgarundersökning 2018 - Täby kommun

Medborgarundersökning Rapportbilaga 2018 (14.42 MB)
Medborgarundersökning Täby Rapport 2018 (227.38 KB)
Medborgarundersökning Täby Tabellbilaga 2018 (0.58 MB)