Nytt resultat från kontrollköp av tobak i Täby

20 december 2018, kl. 14:10 - Jobb & företagande

Den 11 december genomfördes kontrollköp av tobak på samtliga försäljningsställen i Täby. Årets resultat visar att sju av 34 butiker sålde tobak till unga testköpare utan legitimation, en ökning sedan senaste kontrollen 2016.

Täby kommun genomförde kontrollköp av tobak 2015 och 2016. Från att nästan 50 procent av butikerna sålde tobak till minderåriga 2015 skedde en minskning till att det var endast en butik år 2016. Under 2017 uteblev kontrollköpen och årets resultat visar nu en ökning till att sju av 34 kontrollerade butiker sålde tobak utan att testköparna visade legitimation. Resultaten från årets kontroll visar på vikten av att ha en kontinuerlig dialog med tobaksåterförsäljarna och fortsatta årliga kontroller av tobaksköp.

- 9 av 10 rökare börjar röka innan sin 18-årsdag och därför är det viktigt att unga under myndighetsålder inte kan köpa tobaksvaror i butik. Att minska ungas användning av tobak är en viktig del i de förebyggande insatser som bidrar till goda uppväxtvillkor, säger Lil Froby, utvecklingsledare på Täby kommun.

Om kontrollköp

Kontrollköp är en metod som kommunen använder för att kontrollera att butiker som säljer tobaksvaror försäkrar sig om att den som köper tobaksvaran är 18 år genom att visa legitimation.

Syftet är att skapa dialog mellan kommunen och näringsidkaren om vikten av att inte sälja tobaksvaror till ungdomar och hur regerverket kring 18-årsgräns på tobaksvaror är utformad.