Ny sophämtningsavgift

2 januari 2019, kl. 09:15 - Bygga & bo

Från och med 1 januari 2019 justeras sophämtningsavgiften.

Det blir en mindre höjning av grundavgifter och rörliga avgifter för både villor, flerfamiljshus samt verksamheter. Höjningen beror på ökade kostnader för transport och hantering av avfall.

Nytt för 2019 är att flerbostadshus kan välja olika abonnemang för elektronikhämtning antingen 12 eller 4 gånger per år. Flerbostadshusen kan beställa extra hämtningar. Läs mer om elektronikhämtning.

Sophämtningsavgift 2019.