Förseningar i sophämtningen

17 december 2018, kl. 11:03 - Bygga & bo

Just nu är det förseningar i sophämtningen på grund av halt väglag.

Det hala väglaget påverkar framkomligheten för sopbilarna på flera ställen i kommunen. För att underlätta för sophämtningen är det viktigt att du har skottat fram till sopkärlen.