8 av 10 personer med funktionsnedsättning i serviceboende känner sig delaktiga i sitt boende

14 december 2018, kl. 15:53 - Omsorg & stöd

Täby kommun har frågat personer med funktionshinder som bor i särskilda boenden hur de upplever självbestämmande, trygghet, trivsel och bemötande. Syftet är att få kunskap om deras kvalitetsupplevelse så att verksamheterna ska kunna utvecklas.

Resultatet visar bland annat att 65 procent upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i hemmet och 59 procent känner sig trygga med personalen.

– Vi är glada över att så många personer har svarat i vår undersökning. Det blir ett viktigt underlag för att utveckla verksamheterna, både de som kommunen driver själv och de som drivs i privat regi, säger Camilla Lodén, tf chef, avdelningen funktionsnedsättning i Täby kommun.

Undersökningen har genomförts genom att en frågeassistent har gjort intervjuer med personerna på boendena. Frågeassistenten har god kännedom om hur personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga för att kunna kommunicera sina åsikter. Kommunikationen har skett såväl i tal som med hjälp av text och bildstöd.

En av de intervjuade personerna i undersökningen såg klarsynt på vitsen med undersökningar.
– Om man inte frågar om något, får man heller inte reda på något. Om man inte berättar något, får man heller ingen förbättring!