Matavfallsinsamling för företag i Täby

31 augusti 2018, kl. 09:50 - Jobb & företagande

Du som företagare kan återvinna ditt matavfall. Från och med 1 oktober 2018 tar Ragn-Sells över hämtningen av matavfall från företag och verksamheter.

Om din verksamhet har stora mängder matavfall kan du samla in det och låta matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.

Börja matavfallssortera

Fram till och med 30 september anmäler du din verksamhet till SUEZ kundtjänst på telefon 08-519 333 03. Från och med 1 oktober anmäler du din verksamhet till Gröna Linjen via Ragn-Sells kundtjänst på telefon 010-723 10 00.

Ändrad taxa från 1 oktober

Taxan för hämtning av matavfall kommer att ändras från 1 oktober. Istället för att betala en avgift per tömda kärl ändras taxan till ett abonnemang. Det innebär att du betalar en fast avgift för hämtning av matavfall och hämtningen kommer att ske samtidigt som hämtningen av restavfall.

I övrigt kommer hämtningen att ske som tidigare med undantag för insamling av förpackat matavfall som inte längre kommer erbjudas.