Invigning av hönshuset vid Löttinge gård

10 augusti 2018, kl. 12:15 - Fritid & kultur

Nu är arbetet med upprustning av hönshuset vid Löttinge gård färdigt och en invigning kommer att ske den 23 augusti klockan 15.00.

Hönshuset är en timrad byggnad från 1700-talet med en spännande historia. I huset finns gamla unika väggmålningar med olika motiv bevarade. Byggnaden ligger i anslutning till Löttinge gård.

- Vi ser framemot att upprustningen är färdig och att vi nu kommer kunna tillgängliggöra de vackra väggmålningarna i hönshuset till Täbyborna, säger Hans Ahlgren (L) ordförande i Täby Fastighets AB, ägare av byggnaden.

Upprustningen har varit omfattande med bland annat ombyggnad av väggar, fönster och tak. All upprustning är genomförd i samarbete med Stockholms läns museum och med visst ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.

Längre fram planeras för att göra hönshuset tillgängligt för allmänheten. Mer information om detta kommer publiceras på kommunens webbplats.