Täbys gymnasieelever har näst högst betygssnitt i landet

6 april 2018, kl. 14:45 - Förskola & skola

Elever som är folkbokförda i Täby och tar gymnasieexamen har näst högst betygssnitt i hela landet, visar senaste statistiken.

-Det är en trend vi ser att gymnasieeleverna i Täby presterar allt bättre. De elever som är folkbokförda i Täby och tog studenten förra året nådde bättre resultat än tidigare när det gäller betygspoängen vilket förstås är extra glädjande, säger Sofia Paulsson, (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Färsk statistik från Rådet för främjande av kommunala analyser visar att gymnasieelevernas sammanlagda betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning var 15,6 i genomsnitt 2017, vilket kan jämföras med rikets 14,2. Sedan 2015 har betygen gått stadigt uppåt.

Hög andel går gymnasiet i Täby

Eleverna behöver inte ha gått gymnasiet i Täby men Täby har en hög andel som gör det, mer än femtio procent går på en gymnasieskola i kommunen. De fem populäraste är Tibble gymnasium, Åva gymnasium, Täby Enskilda gymnasiet, Danderyds gymnasium och Viktor Rydbergs gymnasium.

Flest i landet får behörighet till universitet och högskola

Dessutom visar statistiken att de gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år är högst i hela landet: 81,7 procent. Det kan jämföras med riket där motsvarande andel är 57,6 procent.

Läs mer om statistiken här.

Kontaktperson: Patrik Forshage, utbildningschef: 08-55 55 96 17