Täby investerar i ökad framkomlighet för kollektivtrafikanter, bilister, cyklister och gående

10 april 2018, kl. 09:19 - Stadsplanering & trafik

Trafiken på huvudvägarna i centrala Täby är tät. Stora Marknadsvägen, Bergtorpsvägen och Täbyvägen är under vissa tider på dygnet högt trafikerade. Därför beslöt Täbys kommunstyrelse, efter sammanträde 9 april, att kommunfullmäktige beslutar om ytterligare cirka sju miljoner kronor till åtgärder för att förbättra framkomligheten i trafiken under 2018.

-Vägsystemet måste förbättras i takt med att kommunen utvecklas med fler bostäder och företag. Därför tar vi nu ett krafttag för att förbättra trafiksituationen på våra mest trafikerade vägar och genomför konkreta åtgärder, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Trafikanalys

Samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun har analyserat trafiksituationen i centrala Täby för att identifiera vilka åtgärder som ger bäst effekt för framkomligheten för alla trafikslag i det befintliga vägnätet. Åtgärderna kan bland annat bli ombyggnad av trafiksignalen i korsningen till Kemistvägen och att båda körfälten från Stora Marknadsvägen tillåts göra en vänstersväng mot Bergtorpsvägen norrut i cirkulationsplatsen. Den uppskattade kostnaden för samtliga trafikåtgärder på Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen och Täbyvägen är runt sju miljoner kronor. Förutom de sju miljonerna satsar Täby kommun under 2018 nära 28 miljoner kronor på förbättringar av gator och vägar för att förbättra framkomligheten för trafikanterna i Täby.