Kommunens upphandling av skolskjuts och turbundna resor

6 april 2018, kl. 18:20 - Förskola & skola

Kommunen har skyldighet att ordna persontransporter för personer som har behov. Sedan den 1 mars 2018 utför Samtrans tjänsten med mycket gott resultat enligt berörda. Målet är att resorna ska fungera tryggt och säkert för alla.

Det kommer också att vara i förgrunden i den upphandling som kommunen kommer att genomföra under våren. Avtalet med Samtrans är en övergångslösning som kommer att gälla fram till dess att en ny upphandling genomförts och en ny leverantör är på plats.

Kommunen har under 2017 gått ut med ett antal förfrågningar om upphandling på marknaden och inga svar har inkommit. Under dialogen med marknadens aktörer framkom att ett stort antal upphandlingar har pågått med andra kommuner i länet vilket inneburit att kapacitetstaket sedan tidigare varit nått. Detta har varit något kommunen inte kunnat förutse och inte heller kunnat råda över. Därför har den utredning som gjorts inför kommande upphandling varit mycket viktig att genomföra på ett grundligt sätt för att i mesta möjliga mån hitta den rätta balansen för att få flera anbud att välja mellan.

Har du generella frågor om persontransporter eller upphandling kan du kontakta kontaktcenter 08-555 590 00.