Faktura för byggtjänster

Från och med 1 januari 2022 omfattas Täby kommun av reglerna för omvänd skattskyldighet vid försäljning av byggtjänster. Därför ska alla byggföretag som säljer och fakturerar byggtjänster till kommunen: