Småbåtshamnar och varv

I småbåtshamnar och i varvsverksamhet används mängder med färger, lösningsmedel, oljor, drivmedel mm som innehåller farliga ämnen och kemikalier. Hantera ditt farliga avfall på rätt sätt.