Kemikaliehantering

Du som användare måste känna till riskerna med de olika kemikalierna och skydda dig och miljön för onödig exponering.