Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar själv för att kontrollera din verksamhet.