Märkning och information

Konsumenter ska kunna få alla uppgifter som behövs för att kunna göra ett medvetet och säkert val.