Livsmedelskontroll

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnden är den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen av verksamheterna i Täby kommun.