Buller från restauranger med mera

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har tagit fram riktlinjer gällande höga ljudnivåer och störande buller från restaurangverksamhet och andra offentliga lokaler i Täby kommun.