Dricksvattenanläggningar

Livsmedelsverksamheter, samfälligheter, offentliga verksamheter och kommersiella verksamheter som tar vatten från en egen vattentäkt måste se till att vattnet har en bra kvalitet.